رولرهای خط تولید پروفیل
فرزکاری CNC قالب
ساخت انواع نازل های اسپری صنعتی بزرگ و کوچک